Afspraak niet vergeten

Het komt de laatste tijd helaas steeds vaker voor dat de gemaakte afspraken laat worden afgezegd.
Dat vinden wij erg vervelend, omdat wij ook ‘nee’ moeten verkopen en dat dan misschien niet nodig was.
Graag vragen we dan ook om dit ons tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te laten weten.
Uitzonderingen als ziekte natuurlijk daargelaten, maar er zijn nog tal van redenen voor afzegging,
die wel eerder bij ons gemeld hadden kunnen worden. Hiermee gaat ook kostbare tijd verloren.

Alvast bedankt!